HINNA ARVUTAMINE ja TÕLKE TEOSTAMINE

Home / HINNA ARVUTAMINE ja TÕLKE TEOSTAMINE

Tõlkimist vajava teksti saate meile saata e-meili teel: info@eurest.ee. Teksti formaat võiks olla wordi failis, sellisel juhul on kõige parem täpsemat hinnapakkumist teha. Samuti võite saata meile dokumente faksi teel või sisse skänneerituna meili teel.

Kui tõlkimist vajav tekst on meieni jõudnud, siis teeme Teile  hinna ja tähtaja pakkumise. Kui Teil on tõlkega kiire ja vajate seda kindlal kuupäeval ja kellaajal, siis palume sellest teada anda juba siis, kui saadate meile teksti hinnapakkumise tegemiseks.

Kuidas käib Wordi failis oleva teksti hinna arvestus

1. Avage Wordi failis tõlget vajav tekst.

esimene-samm

2. Siis võtke Tools – Word Count – Characthers With Spaces

teine-samm

3. Jagage selle taga olev summa 1800 ( 1 lk on 1800 tähemärki koos tühikutega). Saadud arv on teksti lehekülgede arv.

kolmas-samm

Kindlasti tuleb arvestada ka sellega, et peale tõlkimist tekst kindlasti pikeneb ( 1 lk puhul inglise keelde u. 0,2 lk, 1 lk puhul vene keelde u. 0,3 lk).

Tõlke lõpliku hinna arvestame välja tõlgitud töö tähemärkide järgi ( 1 lk on 1800 tähemärki koos tühikutega).

Kui tekst on PDFi või Powerpoint´i formaadis, siis nendes formaatides täpsema hinnaarvestuse tegemiseks on soovitav samuti tekst eelnevalt kopeerida Wordi faili.

Tõlke miinimumarvestus on 0,3 lk.

Kui oleme Teile hinnapakkumise ära saatnud, siis ootame Teilt tagasisidet, kas pakkumine sobis ja alles siis anname tõlkimist vajava teksti töösse.

Kui Te soovite mingi töö puhul kasutada teile sobivat sõnavara (terminibaasi), siis palume sellest meid teavitada kindlasti enne teksti töösse andmist.

Tõlke kättesaamisel palume töö kindlasti Teil üle vaadata. Igasugusest tagasisidest oleme alati huvitatud, siis saame tulevikus Teile tõlkeid teostades kvaliteetsemat tõlget pakkuda. Pretensioone saab esitada peale tõlke üleandmist 1 kuu jooksul.

Kui olete varem meie büroos lasknud tõlkida teksti (kasutusjuhendeid) ja soovite nüüd tõlkida sarnast teksti, siis palume sellest hinnapakkumise tegemisel teada anda. Sellisel juhul saame kasutada eelnevat tööd abimaterjalina ja võimalusel saame tõlget teostada korrektuuri hinnaga, mis on poole soodsam tõlke hinnast. Isegi kui olete varem kasutanud Teise tõlkebüroo teenuseid ja nüüd soovite tõlkida lasta teksti, mis on sarnane varem teises tõlkebüroos tõlgitud tekstile, siis võite ka eelneva tõlke meile abiks saata. Ka sellisel juhul on võimalik tõlget teostada korrektuuri hinnaga.

Soodsamaid tõlkehindu pakume alati meie püsiklientidele. Püsikliendiks saab automaatselt alates kolmanda töö tellimisest olenemata töömahust. Soovi korral sõlmime ka püsikliendilepingu, mille saamiseks palun pöörduge meie büroo poole.