TEENUSED

Home / TEENUSED

Eurest Tõlketeenused pakub teile kvaliteetset tõlketeenust ja keelealast konsultatsiooni lähtuvalt Teie vajadustest ja valdkonna spetsiifikast.

Pakume järgnevaid teenuseid:

Vajadusel pakume Teile võõrkeelsete tekstide keelelist toimetamist native speaker’i poolt.

Kirjalikud tõlketellimused jaotuvad peamiselt kolme alltoodud valdkonna vahel:

 • juriidika (EV määrused, seadused ja seaduseelnõud; Euroopa Liidu direktiivid ja muud Euroopa Liidu dokumendid, kohtudokumendid: kohtukutsed ja -teated, hagiavaldused, kohtumäärused ja -otsused; lepingud ja muud juriidilised dokumendid)
 • tehnika (erinevate kodumasinate, mööbli ja tööstuslike seadmete
  kasutusjuhendid; tekstid raadioside, metsanduse, ehituse, keemiatööstuse, energiatootmise jms valdkonnast)
 • majandus ja pangandus (ettevõtete raamatupidamisaruanded ja tegevusaruanded, koduleheküljed, pangandus- ja majandusülevaated).

Eriliselt soovime välja tuua meie tõlkekogemuse auditeerimise ja raamatupidamise valdkonnas. Oleme kursis rahvusvaheliste raamatupidamisstandardeid (IAS) ja auditeerimise standardeid (ISA) puudutava terminoloogiaga. Samuti tunneme antud valdkonna  (raamatupidamine, auditeerimine) Euroopa Liidu dokumentides kasutatavat sõnavara. Olemas kontaktid ja võimalus konsulteerida vastava ala spetsialistidega. Antud valdkonna tõlgitud materjalid hõlmavad järgmisi dokumente:

 • pakkumised
 • töövõtukirjad (lepingud)
 • aastaaruanded (kontserni aastaaruanded)
 • juhtkonna kinnituskirjad
 • audiitori järeldusotsused ja aruanded
 • vahearuanded ja memorandumid
 • tegevusaruanded
 • muud kokkulepped ja finantsülevaated
 • koosolekute protokollid
 • erinevate tööstusharude turgude ülevaated
 • globaalsed uuringud
 • siseauditi, maksu- ja õigusalased tekstid