NOTARIAALSED TÕLKED JA VANDETÕLKED

Home / NOTARIAALSED TÕLKED JA VANDETÕLKED

Kui Teil on dokument, millele soovite saada vandetõlget või notariaalset kinnitust (võõrkeelest eesti keelde tõlkimise puhul), tuleb originaaldokumendiga büroosse kohale tulla.

Peamised nõuded tõlke notariaalset kinnitust vajavale alusdokumendile:

  • Dokumendil peab olema väljaandmise koht, kuupäev ja väljaandja allkiri. Kui dokument on mitmel eraldi lehel, peab igal lehel olema samapalju allkirju kui viimasel;
  • Dokumendil ei tohi olla juurdekirjutusi ega parandusi;
  • Välismaal väljaantud dokumendil peab olema apostill.

Täpsemat infot dokumentide apostillimise kohta saab järgnevalt Notarite Koja koduleheküljelt.

Notariaalset või vandetõlget vajavad dokumendid tuleb originaalkujul büroosse tuua. Tõlke saate samuti kätte meie büroost ja tõlke kätteandmise aeg lepitakse kokku dokumentide üleandmisel. Palume enne dokumentide toomist büroosse helistada ette telefonil 566 94 805. Büroo on avatud esmaspäevast neljapäevani kl 9.00-17.00 ja reedel kl 9.00-16.00.

Kindlasti tuleb silmas pidada ka järgmist:

  • Alates 1. jaanuarist 2015 on võõrkeelde tõlgitud dokumentide ametliku kinnitamise õigus vaid vandetõlkidel (seni oli ka notaritel).
  • Kui dokument on vaja tõlkida võõrkeelde, milles Eestis pole ühtegi vandetõlki, siis tuleb tõlge eesti keelest võõrkeelde teha dokumenti vastu võtvas riigis või tõlkida dokument esmalt Eestis mõnda enim kasutatavasse keelde (nt inglise, saksa, vene vms) ja seejärel vajalikku võõrkeelde.
  • Võõrkeelest eesti keelde tõlgitud dokumentidel võivad notarid kinnitada tõlkija allkirja õigsust kuni 2020. aastani, kui see pädevus antakse ainult vandetõlkidele.